Welcome to TwentyThree

Whistleblower-direktiivin ymmärtäminen: vaikutukset ja mahdollisuudet

366 näyttökertaa
June 06, 2023

Whistleblower-direktiivin kansallinen täytäntöönpano​ tapahtuu 17. joulukuuta 2023. Miten valmistautua tähän työnantajana tai työpaikkana?

Jokaisen yli 50hlö yrityksen työntekijän on voitava ilmoittaa väärinkäytöksistä sekä työpaikalla että viranomaiselle.

Niin sanottuun suojattuun henkilöryhmään kuuluvat yritysten lisäksi myös vapaaehtoiset, harjoittelijat, konsultit ja osakkeenomistajat. 

  • Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
  • Oletko vaarassa saada rangaistuksia?
  • Onko prosessia mahdollista automatisoida ja digitalisoida?


Lämpimästi tervetuloa!

/ Ella @ Cookie Information

Myra 25. huhtikuuta 2024 04:46 Delete

Finding armed security guard services in New York involves several steps to ensure you hire a reputable and trustworthy provider. Here's a guide to help you find the right armed security guard services:Security Guards Services New York

Myra 25. huhtikuuta 2024 03:38 Delete

When choosing a haircut, it's essential to consider factors such as hair type, face shape, lifestyle, and personal style preferences. Additionally, consulting with a professional hairstylist can help determine the best haircut for individual needs and preferences.best teen boy haircuts

Amora Pottera 17. huhtikuuta 2024 06:45 Delete

In summary, the event will provide attendees with valuable information and slope practical advice on the implications of national implementation of the Whistleblower Directive and how to prepare for these changes.

orabelle hana 17. huhtikuuta 2024 06:22 Delete

This requires waiting for a while to see how it works and then adjusting again io games

Vansh Sharma 16. huhtikuuta 2024 12:57 Delete

our premier Escorts in Paharganj offers a transformative Paharganj perience, fostering deep physical and emotional connections. Choose from our carefully curated selection of Paharganj Escorts to elevate your encounters.

eric conley 14. huhtikuuta 2024 20:50 Delete

Explore top Myflixer alternatives for streaming your favorite movies and TV shows. This guide provides insights into various platforms that offer similar content, ensuring you always have access to free entertainment.

Elon 13. huhtikuuta 2024 17:21 Delete

Great information in this tutorial, I really would like to add The Best Graphics Card Under 200 Article to complete the missing informations from this webinar

JenniferBeute 12. huhtikuuta 2024 05:21 Delete

Thank you for sharing your thoughts on prodentim this important issue. Your perspective is really thought-provoking.

Jonathon Hayes 11. huhtikuuta 2024 11:22 Delete

Hyvällä valmistautumisella varmistetaan direktiivin asianmukainen toimeenpano ja väärinkäytösten ehkäiseminen työpaikalla. Avoin ilmoituskulttuuri ja työntekijöiden luottamus ovat avainasemassa. drift hunters

Miksol 11. huhtikuuta 2024 05:25 Delete

There is no better web article than this one. There are just a few of people that act in this basket random

bekeanloinse 03. huhtikuuta 2024 04:11 Delete

Your Heardle article is a masterpiece of concise yet comprehensive writing.

jesse99 21. maaliskuuta 2024 10:31 Delete

This webinar on the Whistleblower Directive was fantastic. I'm eager to attend any upcoming wordle unlimited webinars to delve deeper into these aspects.

timothyferriss 21. maaliskuuta 2024 02:56 Delete

työnantajien on varauduttava Whistleblower-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon varmistamalla, että heillä on asianmukainen järjestelmä väärinkäytösten raportointia varten ja retro bowl että työntekijöitä koulutetaan ja kannustetaan käyttämään tätä järjestelmää. Prosessin automatisointi ja digitalisointi voivat olla hyödyllisiä tässä valmistautumisessa.

lily167 20. maaliskuuta 2024 10:02 Delete

This online article is of exceptional quality. A limited number of individuals engage in such behavior. The manner in which you executed the task. I am genuinely astounded by the substantial volume of info that has been unveiled pertaining to this subject matter, and I commend your diligent endeavors in this regard. play gacha life game

dordle luka 15. maaliskuuta 2024 10:22 Delete

If you are experiencing negative emotions or fatigue, or require motivation, dordle is an excellent game to possess!

Montan 08. maaliskuuta 2024 16:30 Delete

Whether you're gaming on your computer or on the go, the delta executor has got you covered.

Happy Wheels 27. helmikuuta 2024 07:57 Delete

Hyvä artikkeli, kiitos, että jaoit tämän hyödyllisen tiedon kanssamme. happy wheels

Salvatore Richard 19. helmikuuta 2024 10:19 Delete

Luento on erittäin yksityiskohtainen ja helposti ymmärrettävä. Arvostan luentojasi. flappy bird

Lisää kommentti...
Julkaise seuraavasti: (kirjaudu ulos)