English

English

Is your mobile app GDPR compliant?

403 views May 23, 2023

In this 20-minute webinar we will go through: Do the rules on cookie consent also apply to...

English

ChatGPT & GDPR – Hör direkt från advokaten

482 views May 04, 2023

Från cookies och persondata på webben till AI-tjänster – vad säger lagarna? Måste OpenAI:s...