English

ChatGPT & GDPR – Hör direkt från advokaten

229 views
May 04, 2023

Från cookies och persondata på webben till AI-tjänster – vad säger lagarna?

  • Måste OpenAI:s ChatGPT följa GDPR och ePrivacy?
  • Den italienska dataskyddsmyndigheten menar det, efter att ha stängt ned tjänsten i landet. Tjänsten är nu, sedan 28 april, uppe igen eftersom OpenAI gått kraven till mötes. Men de har krav på sig att fortsätta förbättra persondatasäkerheten.
  • Men varför? Och hur?
  • Och kan jag som företag hållas ansvarig om jag använder ChatGPT eller andra generativa AI-modeller?
  • Vilka är riskerna – egentligen?

Den 4 maj har du möjlighet att vara med på ett samtal där dataskydds-advokaten Anna Eidvall pratar om de utmaningar och möjligheter som den nya tekniken bär med sig.

Eidvall kommer att klargöra situationen utifrån befintlig dataskyddslagstiftning, men också hur den kommande EU-förordningen Artifical Intelligence Act sannolikt kommer att inverka på om och hur ett företag som Open AI alls får tillverka, utveckla och erbjuda AI-tjänster.

Webbinariet tar dig från webbspårning och dataskydd till AI och dataskydd på 60 minuter.

Du har möjlighet att ställa frågor under webbinariet.

Varmt välkommen till en väl investerad timme!

Add a comment...
Post as (log out)